Jakub Stratílek

H
Mgr. et MgA. Jakub Stratílek
klávesové nástroje v pop. hudbě, keyboard, zvuková tvorba
Rozvrh hodin
Vyučované obory: hudba
495 402 076

O mně:

Narodil se ve Vysokém Mýtě, kde také začal rozvíjet své hudební nadání. Poté pokračoval studiem varhanní hry u MgA. Ivety Benešové na ZUŠ v Litomyšli. V letech 2004 - 2009 vystudoval obor Sbormistrovství chrámové hudby a obor Hra na varhany u PhDr. MgA. Františka Vaníčka, Ph.D. na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Na Akademii múzických umění v Praze absolvoval v letech 2008 - 2013 obor Zvuková tvorba. V současné době se zabývá jako zvukový režisér nahrávání tzv. vážné hudby v autentických prostorách, ale i nahrávkami jiných žánrů, příležitostně se také věnuje oblasti sounddesignu, působí jako regenschori v kostele sv. Antonína na Novém Hradci Králové. Na ZUŠ Střezina také vyučuje obor zvuková tvorba. http://jakubstratilek.weebly.com

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838