Ilona Skrbková

H
Ilona Skrbková
akordeon
Rozvrh hodin
Vyučované obory: hudba
495 279 615

O mně:

V mém životě má akordeon pevné místo od sedmi let, kdy mé první hudební krůčky vedla prof. Eliška Andrýsová v tehdejší LŠU Pardubice – Polabiny. Pod jejím vedením jsem získala dvě ceny v ústředních kolech soutěží v sólové i komorní hře. Poté jsem studovala i absolvovala na pardubické konzervatoři ve třídě prof. Antonína Dvořáka. Už během studia jsem získávala první zkušenosti pedagogické, dvě mé žačky ze ZUŠ Polabiny – Irena Holomková a Lada Šolcová později také vystudovaly konzervatoř a úspěšně pedagogicky působí. Od r. 1992 pracuji v ZUŠ Střezina. Učím děti od 6 let, středoškoláky, studenty VŠ i dospělé. Je to pro mne stále zajímavá a tvůrčí práce, při níž je mým hlavním cílem podporovat děti v radostném muzicírování, vést je k vytrvalosti i k práci na svém růstu. Pravidelně pořádám kromě třídních koncertů i vánoční večery , koncerty absolventů, se soubory vyjíždíme na víkendová soustředění. Ceny z národního kola akordeonové soutěže v r. 2011 přivezli Vojtěch Rejtar a Andrej Čižmár. Několik mých bývalých absolventů působí v Akordeon orchestru, ti současní zkušenější se realizují v Safari orchestru. V mé třídě získávala své hudební dovednosti Zuzana Jirásková, absolventka konzervatoře v Pardubicích. Jsem členem krajské akordeonové sekce, pracuji v porotách krajských soutěží. V minulosti jsem se též intenzivně věnovala sborovému zpěvu, později mě obohatila externí hudební spolupráce s Klicperovým divadlem. Pokud potřebuji ticho a změnu, aktivně odpočívám na kole a na horách, věnuji se rodině a ezoterice. A má práce mě stále naplňuje, každý nový začátečník je pro mě výzvou. Motto: AŤ SI KDO CHCE CO CHCE ŘÍKÁ, NEJLEPŠÍ JE HARMONIKA!

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838