Helena Březinová

H
Helena Březinová ,Dis.
učitelka
klavír
Rozvrh hodin
Vyučované obory: hudba


O mně:

Můj umělecký začátek na ZUŠ Morava nebyl až tak typický. Začal až ve 2. třídě ZŠ hrou na klávesy, která trvala 5 let. Za tu dobu jsem se skvěle naučila využívat akordové značky i pro domácí improvizaci jako odpočinek a vyjádření vnitřního světa, který mnohdy slovy nedokážeme popsat. V tom mi byla a stále je sympatická právě hudba. Také pocházím z amatérské hudební rodiny, takže podpora a neustálý život v hudbě mě dovedl na Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Před ní jsem hrála už na klavír u Josefa Surovíka. Byla jsem rozhodnutá, že toužím dělat pedagogickou činnost, kterou jsem si splnila v letech 2018—2020 v ZUŠ F. X. Richtera v Holešově. Nyní studuji Hru na klavír a hudební kulturu na Pedagogické fakultě v Hradci Králové u MgA. Lenky Hejnové, Ph.D. Těším se, až budeme společně rozvíjet a sbírat další a další skvělé hudební prožitky a radosti, které nám hudba může dát.

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838