Helena Březinová

H
Helena Březinová ,Dis.
učitelka
klavír
Rozvrh hodin
Vyučované obory: hudba


Učebna: budova Střezina

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838