Hana Přibylová

HT
PhDr. Hana Přibylová
klavír, korepetice na TO
Rozvrh hodin
Vyučované obory: hudba, tanec


O mně:

V roce 1980 jsem ukončila studium na Konzervatoři v Kroměříži obor lesní roh a klavír. Klavíru jsem se dále věnovala při studiu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde jsem vystudovala obor Hra na nástroj, hudební výchova. V roce 2005 jsem na UK složila rigorózní zkoušku.
Od roku 1980 jsem působila střídavě na ZUŠ Střezina a Chlumec nad Cidlinou. Od roku 1991 jsem vyučovala na Hudební katedře  Pedagogické fakulty UHK hru na klavír, hudební teorii, dějiny hudby. Své působení na UHK jsem ukončila v srpnu 2021 a vrátila se opět na ZUŠ Střezina, kde jsem pedagogem klavírního oddělení.

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838