Klub ZUŠ Střezina, z.s.

Původní občanské sdružení celoškolního Klubu ZUŠ HK - Na Střezině se k výše uvedenému datu přetransformovalo na zapsaný spolek. Nadále je určitým sjednocujícím elementem pro čtyři základní oborová občanská sdružení (spolky). Jeho členy nyní ale nejsou děti – žáci školy, ale pouze učitelé ZUŠ Střezina, kteří tak pro žáky organizují různé akce nad rámec výuky. Ve své činnosti se Klub ZUŠ i nadále zaměřuje na pořádání velkých celoškolních akcí, pomoc při organizaci krajských a národních soutěží a mezinárodní spolupráci studentů i učitelů, případně pomoc se zajištěním dalších významných oborových akcí.

Kontaktní osoba: Jitka Hodasová - 725817677 (j.hodasova@strezina.cz)

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838