Klub rodičů tanečního oboru ZUŠ Střezina,z.s.

KRTO pomáhá TO především po ekonomické stránce zajistit kostýmně taneční projekty a choreografie, zajištění sálů k produkci a organizaci hromadných zájezdů na taneční představení.

Dana Pešová (d.pesova@strezina.cz)
Pavla Cejnarová (p.cejnarova@strezina.cz)
Tomáš Vespalec (t.vespalec@strezina.cz)

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838