Klub přátel hudebního oboru (KPHO), z.s.

KPHO - má za cíl podporu činnosti aktivních hudebních souborů a orchestrů i jednotlivých žáků ze ZUŠ Střezina. Podpora se týká přípravy a vystoupení žáků nad rámec běžné výuky (na mimoškolních soustředěních, veřejných akcích, účasti na republikových i mezinárodních soutěžích apod.), dále na mimořádné studijní akce typu natáčení žákovských CD, hudební exkurze, návštěva podnětných koncertů a seminářů apod.
Na čerpání příspěvků jsou stanovena přesná pravidla schválená Radou rodičů při KPHO. Nezastupitelná práce KPHO přináší dlouhodobě vynikající výsledky.

 

 

 

Radek Škeřík - 495 279 612 (r.skerik@strezina.cz)

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838