Klub přátel Divadla Jesličky, z.s.

Klub přátel Divadla Jesličky produkčně zajišťuje chod školní scény Divadla Jesličky – ekonomické zajištění vzniku inscenací (nákup, výroba kostýmů a rekvizit), organizace provozu školní scény, spolupořadatelství postupových přehlídek, produkce CD a DVD nosičů se záznamy inscenací, financování účasti souborů školy na postupových přehlídkách různých žánrů. Z prostředků sdružení byly vyrobeny kostýmy a rekvizity většiny inscenací – zejména: Žítkovské bohyně, Oběšenci, Zahradní slavnost, Vltavínky, Dům na hranici.  Produkčně zajistil klub všechna představení programu Divadla Jesličky a organizačně zajistil účast souborů a jednotlivců na všech přehlídkách, soutěžích, festivalech. Spolupodílí se na tvorbě a realizaci projektu Nedáme se – vzdělávací program pro seniory za podpory Královéhradeckého kraje, Policie České republiky a Ministerstva vnitra a projektu Cepík – vzdělávací program pro děti mateřských škol.

Kontaktní osoba: Monika Janáková - 495 408 418 (m.janakova@strezina.cz)

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838