Hradecké Guitarrenado 2020

Vážení učitelé el. a basové kytary.
Květnový termín soutěže Hradecké Guitarreando 2020 jsme nuceni s ohledem na současnou situaci definitivně zrušit. Ve hře jsou nyní dvě možnosti - v návaznosti na postup MŠMT v plánování dalších soutěží ZUŠ, s jejichž pravidelným tříletým cyklem je Hradecké Guitarreando provázáno. Pokud se budou letošní nedokončené soutěže ZUŠ příští rok opakovat, zopakujeme také v květnu 2021 naši soutěž. Druhá varianta je, že budou letošní soutěže ZUŠ zrušeny bez náhrady - pak bychom se pokusili zřejmě na začátku prosince uspořádat v náhradním termínu soutěž pro el. a basovou kytaru a v květnu 2021 by pak proběhla pravidelná soutěž zaměřená na "čistou" kytarovou komořinu (klasiku). Co bude platit, ukáže další vývoj a každopádně vás budeme nejpozději v září informovat.

Všechny dosud zaslané přihlášky budou tedy anulovány a startovné vrátíme na účet, ze kterého bylo odesláno. Děkujeme vám za přízeň a zachovejte nám ji i v dalších souvislostech.
Karel Šust

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838