Online omluvenka

Pro omluvení žáka můžete využít následující formulář. Pokud žák navštěvuje více oborů/lektorů je potřeba odeslat omluvenku všem.
Všechny položky jsou povinné.

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838