Dětský folklorní soubor Peciválek

V dětském folklorním souboru Peciválek jsou děvčata a chlapci od 4 do 18 let. Děti jsou rozděleny na dvě skupiny. S mladší skupinou rozvíjíme dětskou spontánnost a tvořivost. Vycházíme z lidových tanečních her, písniček a tanečních i hudebních improvizací převážně z východočeského regionu. Se starší skupinou zpracováváme folklorní materiály více do hloubky a rozšiřujeme vzdělání a povědomí ohledně lidové kultury nejen za hranice svého regionu, ale i celé republiky.
Soubor doprovází MaláVelká muzika složená ze střezinských muzikantů pod vedením Evy a Adély Černíkových. Taneční složku vede Klára Blažková ve spolupráci s Evou Hyskovou. „Jde nám o hledání nových cest a přístupů ve zpracování folklorního materiálu, seznámení se zvyky našich předků.“ Poprvé se DFS Peciválek představil veřejnosti na okresní a krajské soutěži tanečních oborů na jaře 2015.
Soubor můžete vidět na Stavění máje v Pileticích na Šrámkově statku, folklorním festivalu Pardubice – Hradec Králové, akcích ZUŠ Střeziny (závěrečné představení tanečního oboru ve Filharmonii, Open dwoor, absolventské koncerty…) a na mnoha dalších nejen folklorních akcích. Děti se seznamují se starými řemesly, zvyky a tradicemi našich předků a snaží se je oživit svým příznivcům v pořadu Škrpál, který je zaměřen tematicky na tradice v určitém ročním obdobím. např. Kateřinský Škrpál, masopustní, adventní apod.
Ve školním roce 2024/2025 oslaví Peciválek 10. výročí od svého vzniku.
 
 

 

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838