Dětský folklorní soubor Peciválek

Soubor vznikl při ZUŠ Střezina v r. 2014 a jeho jádro tvoří děvčata a kluci od 6-15 let.
Poprvé se představil veřejnosti na okresní a krajské soutěži tanečních oborů na jaře 2015 a také na Stavění máje v Pileticích a celoškolní akci Open dwoor ZUŠ Střezina. Jako folklorní prvotina vznikla pásma Na hruškách a Studánky. V letošním roce pracuje na novém pásmu O Peciválku a těší se na nová vystoupení v rámci folklorní sezony 2016. Soubor vede MgA. Klára Blažková ve spolupráci s Bc. Ludmilou Hájkovou a hudebnicí Mgr. Evou Černíkovou. Soubor doprovází Malá muzika, která pracuje pod ZUŠ Střezina pod vedením Evy Černíkové.
Soubor hledá především nové cesty a přístupy ve zpracování folklorního materiálu, ale snaží se také využít dětskou spontánnost a tvořivost, při vzniku nových pásem a písniček pomocí tanečních a hudebních improvizací.