Absolventský koncert trombónové třídy

H
Hradec Králové
Hudbocvična

Termín

26.5.2022
18.00

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838