Absolventský koncert klavíristů

H

ze třídy T. Malířové a T. Vachouška

Hradec Králové
Showroom Petrof

Termín

31.5.2022
17.00

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838