Zápisky Anny Frankové

D

Jímavý příběh na pozadí druhé světové války vznikl volně na motivy bestselleru v úpravě a režii Terezy Vodochodské.

Hradec Králové
Divadlo Jesličky Josefa Tejkla

Termín

28.3.2019
19.30

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838