Vyhnání Gerty Schnirch - premiéra 20.6.2017

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838