Vánoční koncert (klavír, kontrabas, hoboj)

H
Hradec Králové
budova Střezina

Termín

16.12.2019
17.00

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838