Třídní koncert zobcové flétny (I. Pithartová)

H
Hradec Králové
budova Střezina

Termín

17.12.2018
18.00

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838