Třídní klávesový koncert - O. Vávra

Hradec Králové
budova Jih

Termín

28.5.2019
18.00

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838