Střezina Gala - 24. ledna 2017

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838