Písmenkový koncert (I,V) - první kolo

H
Hradec Králové
budova Střezina

Termín

18.2.2019
18.00

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838