Střezina GALA - 22.1.2018

Slovo o účinkujících a jejich programu podle podkladů učitelů jednotlivých žáků sepsala a dala dohromady Martina Vlčková, která celý GALA koncert zorganizovala. V textu najdete informace o žácích, o skladbách, které předvedli, i o tom, co je baví. Je to velmi příjemné čtení, kterým Martina Vlčková pravidleně doplňuje program koncertu. Fotogalerii najdete ZDE.

Houslistka Marie Bařinová je studentkou Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína v Hradci Králové. Ráda sportuje, ale zájmem jejího života jsou housle, na které hraje od svých šesti let. Od roku 2013 ji vede Mikuláš Ježek. V minulém školním roce zvítězila v krajském kole soutěže MŠMT (kategorie housle do 16 let). Kromě sólové hry je vynikající hráčkou školního smyčcového orchestru Smiling String Orchestra, kde kromě skvělých výkonů u prvního pultu vystupuje i v náročných sólových partech. Společně se nyní připravují na celostátní soutěž smyčcových orchestrů. Skladbu, kterou dnes uslyšíte, začala studovat nejen pro její hudební poetiku, ale i technickou náročnost, aby svou hru posunula opět o něco dál v technice i hudebních prvcích.

Ivana Bezrouková studuje pátým rokem hru na příčnou flétnu ve třídě Šimona Budzáka. Vystupuje často na školních koncertech, v letošním školním roce se opět připravuje na soutěž MŠMT ve hře na dechové nástroje, kde již před třemi lety získala druhé místo v okresním kole.

Dechový soubor klarinetů a saxofonů, které vede Tomáš Kolařík, se poprvé představil na loňském Galakoncertě ve složení Kristýna Bělinová, Anna Michaela Kučerová, Monika Trubačová a Pavel Procházka, kde ke spolupráci přizval Filipa Horčičku ze třídy Tomáše Votavy, bez jehož rytmické podpory by to určitě nebylo ono. Všichni členové souboru již studují na středních školách a mají rádi jazzové a latinskoamerické skladby. Inspirací k dnešnímu číslu byl poslech svižné nahrávky na Youtube – skladba se všem moc líbila, věříme, že se bude líbit i posluchačům.

Pátým rokem hraje na klarinet ve třídě Pavla Linhy Imrich Dioszegi. Kromě klarinetu se věnuje atletice a šachům. Až vyroste, chtěl by se stát právníkem. Společně s klarinetovým kvartetem získal v loňském roce cenu Talent královéhradecké kultury. Imrich je přesvědčený, že se bude jeho dnešní vystoupení líbit.

Mimořádný talent prokazuje kontrabasistka Zuzana Dulíčková ze třídy Daniela Vlčka. Za posledních několik měsíců stihla zvítězit v celostátním kole soutěže MŠMT ve hře na smyčcové nástroje, přivézt první cenu z Mezinárodní kontrabasové soutěže v Banské Bystrici, úspěšně vykonat přijímací zkoušky na dvě konzervatoře a už začíná cvičit nové skladby na březnovou soutěž v Blatné. Je platnou členkou školního smyčcového orchestru Smiling String Orchestra - na soutěži by se s ním měla představit jako sólistka. Dnes uslyšíte technicky velmi náročnou skladbu pro sólový kontrabas, kterou hrávají maturanti na konzervatoři.

Kateřina Hejcmanová navštěvuje pěveckou třídu Jitky Budzákové devátým rokem, vystupuje často na koncertech a soutěžích. Jejím oblíbeným skladatelem je Mozart, ale dnes uslyšíte rozmarnou píseň v Trojanově úpravě, kterou chystá do letošní soutěže MŠMT v sólovém zpěvu.

Jan Holas se kromě trombónu ve třídě Lucie Houdkové věnuje sportu, rád čte knihy, sleduje filmy a je studentem Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína v Hradci Králové. Do naší ZUŠ chodí již desátým rokem, pravidelně koncertuje a účastní se i soutěží (do dechové soutěže MŠMT se také chystá, a dnešní skladba je součástí soutěžního programu).

Anna Homoláčová studuje hru na klavír ve třídě Terezy Malířové. Poslední ročník studia druhého stupně by letos ráda zakončila svým vlastním sólovým recitálem, což jen dokazuje, že se klavírní hře věnuje s láskou, nadšením a s velkou pílí. Skladby, které dnes zahraje, jsou součástí variačního cyklu Karneval Roberta Schumanna. V těchto psychologických variacích autor vychází ze čtyř tónového tématu Es-C-H-A, tedy Scha, což je zkratka jeho příjmení. A také z tónů A-Es-C-H a As-C-H, tedy Asch, česky Aš, což je město, odkud pocházela jeho tehdejší snoubenka. Ve dvou skladbách, které Anička zahraje, můžeme slyšet Schumannovo vyznání lásky (pod názvem Aveu) a hudbu, která má připomínat hudbu a osobnost jeho kolegy, známého skladatele F. Chopina. Berte tyto dvě skladby jako pozvánku na Aniččin závěrečný koncert, kde z tohoto pozoruhodného cyklu, zahraje ještě mnohem více…

Anna Marie Kadečková je žákyní druhého stupně violoncellové třídy Zuzany Benýškové. V Krajském kole soutěže ZUŠ získala v letošním školním roce 1. místo. Spolu se smyčcovým kvartetem získala cenu Talent královéhradecké kultury 2016. Vede violoncellovou skupinu Smiling String Orchestra, úspěšně vykonala přijímací zkoušky na konzervatoř.

Tereza Kaplanová studuje druhý stupeň sólového zpěvu ve třídě Jitky Budzákové. Je vítězkou Hradeckého slavíka 2016, ráda koncertuje a soutěží. Její dnešní skladba je neobyčejně vtipnou součástí programu, připravovaného na soutěž MŠMT v sólovém zpěvu a věříme, že vás roztančí i pobaví vtipným textem.

Magdalenu Katonovou přivedla ke studiu hry na hoboj její maminka, profesionální hudebnice. Volba nynější studentky Střední veterinární školy to nebyla špatná, ve třídě Libuše Hladíkové je již devátým rokem, hraje sólově i v souborech. Také letos se chystá do soutěže MŠMT ve hře na dechové nástroje a doufá, že svou sbírku ocenění z předchozích soutěží ještě rozmnoží.

Sára Koutová je sice teprve v prvním ročníku ve třídě Terezy Malířové, ale už má za sebou úspěšnou účast na klavírní soutěži a na mnoha koncertech školy. Hra na klavír ji velmi baví a díky velké pracovitosti jí taky opravdu dobře jde. V loňském roce ji při poslechu koncertu vítězů celostátního kola soutěže ZUŠ nadchla hudba F. Chopina. Proto v letošním školním roce učinila se svojí učitelkou pokus: vybrat „hratelnou“ Chopinovu skladbu a zkusit se ji naučit. Ve skladbě „Wiosna (Jaro), původně píseň upravená pro sólový klavír, našla Sárinka ohromnou motivaci, radost i sebe samu. A že Chopinovu hudbu vnímá i přes svůj nízký věk velmi citlivě, o tom se vás dnes pokusí přesvědčit…

Na violu začala hrát Magdalena Kozáková hrát poté, co si ji přinesla od houslaře spolu se svými opravenými houslemi. Viola jí naprosto učarovala a je od roku 2016 žákyní Kláry Fajfrové, kam přešla spolu se svou sestrou ze ZUŠ Holice. Majda zároveň hraje na kytaru u Julie Coufalové a v loňském roce se účastnila celostátního kola soutěže MŠMT.

Karolína Krečmerová letos absolvuje zpěv v populární hudbě ve třídě Jitky Kateřiny Přibylové. Zároveň hraje skvěle na saxofon u Tomáše A. Muchy, maturuje na Střední pedagogické škole a chystá se k přijímacím zkouškám na Konzervatoř Jaroslava Ježka.

Kdo jsou členové Kytarového kvarteta ze třídy Rostislava Coufala? Terezie Anna Rozsívalová letos absolvuje druhý stupeň. Byla oceněna Talentem královéhradecké kultury 2014, má za sebou řadu úspěchů v mnoha soutěžích (i mezinárodních), ráda zpívá a tančí. Eliška Bartoníčková je již žákyní studia pro dospělé, je pracovně nejstarší, ale největší smíšek. Dorota Beňová, rovněž úspěšná v mnoha soutěžích v minulém týdnu úspěšně složila zkoušky na konzervatoř. Samuel Weifurter letos absolvuje druhý stupeň, rád běhá, čte, věnuje se divadlu.Také on byl v minulém týdnu přijat na Konzervatoř v Pardubicích. Kvarteto je parta skvělých kytaristů i milých přátel.

Lucie Mottlová již pět let hraje na zobcovou flétnu u Hany Hermannové, je členkou souboru Beautiful Girls, hraje na všechno, na co se dá i nedá hrát a má z toho radost. Moc ráda chodí na procházky do lesa se svým psem a skoro pokaždé se ztratí. I její dnešní skladba zazní v soutěži dechových nástrojů.

Nejmenší sólistkou dnešního programu je Alžběta Nebeská, která začala hrát na housle u Ivany Kulhavé v září 2016. Od samého začátku hraje a cvičí s velkou radostí a pečlivostí, proto ji můžeme vidět na mnoha koncertech – dnešní koncert je desátý v tomto školním roce! Dá se říci, že rodina Nebeských tvoří podstatnou část našich žáků: na hudebním i tanečním oboru najdeme její dvě sestřičky, Kateřinu a Mariannu, tančit chodí i jejich maminka, a tak si už jen počkáme, na co se přihlásí tatínek.

Ve třídě Jitky Kateřiny Přibylové najdeme i dnešní druhou zpěvačku z „populáru“, Kateřinu Poláchovou. Kateřina studuje první ročník Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, aprobaci hudební výchova – český jazyk.

Klavírista Vladimír Slavíček ze třídy Martiny Vlčkové není na Galakoncertě žádným nováčkem. Každý rok přiveze z nějaké soutěže cenu, je Talentem královéhradecké kultury, miluje hru na Klávesové nástroje a dnešní koncert bude jako žák Zvukové tvorby nahrávat. V jeho podání uslyšíte minimalistickou skladbu světově proslulého amerického skladatele Philla Glasse, která je pro Vládíka harmonickou barevností jako stvořená.

Marie Slezáková začínala hrát u Šimona Budzáka na zobcovou flétnu (před dvěma lety měla na Galakoncertě premiéru). Dnes již hraje na flétnu příčnou, často vystupuje na koncertech a připravuje se na soutěž MŠMT.

Kytarista Jan Smažinka se v letošním roce chystá na soutěž Praguitarra clássica 2018. Už v minulých letech získal ocenění na různých soutěžích, a také není na Galakoncertě nováčkem. S Julií Coufalovou si pro vás připravili lehce bluesovou skladbu, kterou si Honza zamiloval na první poslech a hru si opravdu užívá.

Smyčcové kvarteto - Anna Vernerová, Marie Bařinová, Ondřej Metelka a Anna Marie Kadečková – je pojmem našeho smyčcového oddělení. Tito čtyři přátelé pracují pod vedením Mikuláše Ježka a jsou koncertně velice činní. Dnes tito nositelé ocenění Talent královéhradecké kultury budou zahajovat koncert dílem Dvořákovým, které mají v repertoáru přední světová kvarteta. Máte se tedy na co těšit.

Soubor zobcových fléten (původně kvarteto) nám dnes zahraje pouze jako trio ve složení Lukáš Fiedler, Ondřej Holeček a Dominik Staša. Soubor, který vede Pavel Linha, je držitelem ocenění Talent královéhradecké kultury. Kluci se s velkou chutí věnují hře skladeb různých slohových období. Dnes tedy baroko, vážení posluchači.

Viola Špinglová pochází z hudební rodiny – rodiče jsou členy Filharmonie Hradec Králové – možná i proto začala před dvěma lety hrát na housle u Hany Burianové. V loňském roce získala druhé místo v krajském kole soutěže MŠMT ve hře na housle. Hraní ji baví, moc se jí líbí v Malém smyčcovém orchestru, kam začala chodit v letošním školním roce. Ráda si čte a tančí.

Jan Valter je žákem trumpetové třídy pana učitele Karla Houdka. Během svého dosavadního studia odehrál řadu krásných koncertů, nasbíral mnoho cen i úspěchů v sólových i komorních soutěžích (1. místo Žesťového kvarteta v celostátním kole soutěže MŠMT v roce 2016). Je vzorem pro mladší spolužáky nejen v hraní, ale i ve svém svědomitém přístupu a chování. Účinkuje v Dechovém souboru Holice a v Barevné muzice. Život bez trubky si prý už nedokáže představit. Nevyniká pouze jako trumpetista. Je úspěšným truhlářem, zabývá se i výrobou akustických kytar. Také letos se chystá na soutěž.

Akordeonistka Anežka Zamouřilová je pracovitá a zodpovědná žákyně Ilony Skrbkové. V letošním roce se chystá absolvovat první stupeň studia. Ráda vystupuje a na koncerty si vybírá skladby v rychlejších tempech. Možná je to proto, že miluje přírodu, koně a orientační běh. Anežka získala v minulých letech mnohá ocenění na soutěžích, studuje na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína a je platnou členkou akordeonového orchestru Safari.

Koncert byl nahráván žáky Zvukové tvorby pod vedením Jakuba Stratílka.

Se sólisty spolupracují: Mgr. Tereza Malířová (viola, trombón) Mgr. Viktorija Petříková (housle, trubka) Mgr. & MgA. Jakub Stratílek (zobcová flétna) Mgr. Radek Škeřík (zpěv v PH) Mgr. Tomáš Vachoušek (klarinet) Mgr. Tomáš Vespalec (příčná flétna, violoncello) BcA. Martina Vlčková (hoboj, housle, zpěv)

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838