Setkání absolventů smyčcového oddělení

Předávání absolventských vysvědčení v letošním školním roce proběhlo na smyčcovém oddělení naší ZUŠ zcela netradičně. Namísto obvyklého absolventského koncertu, který uzavírá studium I. i II. stupně si naši žáci převzali svá absolventská vysvědčení v rámci komponovaného večera, který zahrnoval mj. slavnostní přípitek, videoprojekci, která mapovala umělecký růst našich absolventů od počátků jejich studia na naší škole, dále pak poděkování korepetitorům, kteří častokrát doprovázeli naše žáky. V závěru večera nechybělo ani občerstvení, do jehož přípravy se zapojila většina pedagogů smyčcového oddělení. Nemalý dík patří paní učitelce Ivaně Kulhavé za přípravu prezentace a moderování celého večera.

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838