Report z učitelské výpravy do Chorvatska

Ve dnech 28.11. - 1.12. se malá učitelská výprava ve složení Martina a Dan Vlčkovi, Adéla Černíková, Jolana Brannyová, Lenka Brtníková a Anežka Smotlachová vypravila do chorvatského města Sisak. Důvodem, proč jsme se vydali do Chorvatska mimo letní sezónu a do vnitrozemí :-) , bylo pozvání pana ředitele Tomislava Ivšiće, abychom se zúčastnili oslav 70 let od založení tamní hudební školy Glazbena škola Frana Lhotke.

Slavilo se samozřejmě především hudbou. Hned po našem příjezdu jsme si šli poslechnout vynikající koncert pedagogů místní školy, kde se představilo 18 učitelů z celkem cca třicetičlenného pedagogického sboru.
Čtvrtek se nesl především v duchu příprav na náš večerní koncert. Pan ředitel nám poskytl veškerý klid a časový komfort potřebný ke zkoušení, takže jsme si večerní vystoupení užili. V koncertním sále historické budovy bývalé synagogy se nám hrálo i zpívalo krásně.
V pátek už jsme nemuseli řešit žádné „stresy“, udělali jsme si tedy krátký výlet do nedalekého Záhřebu, kde jsme pojedli nějaké ty „slastice“ a večer jsme se už jen těšili na velké finále oslav, a to koncert studentů a následnou velkolepou party, které se účastnili jak učitelé, tak studenti a zahrála i tradiční chorvatská tamburašská kapela.
Za sebe mohu říct, že mě zájezd velmi obohatil, především proto, že jsme měli čas popovídat si s místními žáky i učiteli o tom, jak v zahraničí funguje hudební vzdělávání - spoustu věcí máme společných, něčeho si u nás můžeme skutečně vážit a mnohé se musíme samozřejmě ještě učit.
Závěrem musím zmínit, že naši učitelé i s žáky navštívili školu Frana Lhotke již v minulosti. O to více doufáme, že se nám podaří přátelství a spolupráci mezi našimi školami udržet a v dalších letech rozvinout. Třeba za námi přijede i Čarovan Božić! :-) Moc děkujeme Tomislavovi a jeho choti Tihaně za pozvání a milou pohostinnost během velého pobytu.
Za celé výjezdní jádro napsala Anežka Smotlachová.
 
P.S.: Během pobytu a především cest tam i zpátky dodávkou se naše poměrně nesourodá skupinka pěkně stmelila a můžete se těšit minimálně na jedno „ovoce“ mezioborové spolupráce. Snad už teď můžu prozradit, že v hlavních rolích se představí marionety a saxofony. :-)
 
P.P.S.: Potlesk Danovi, že všechny cesty statečně a profesionálně odřídil! Dík mu patří i za fotografie.

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838