Pojďte si hrát. Zabavíte děti, sebe a podpoříte svou tvořivost a fantazii

Marek Bělohlávek ze střezinského výtvarného oboru si pro své žáky, jejich rodiče a vlastně kohokoliv připravil jednoduché hry. Mají pobavit ale také podpořit tvořivost a fantazii. Nazval je Maličkosti.

Maličkost č. 1: Čím může být kruh?

Jednoduchá hra na nápady. Je možné hrát jako jednotlivec, ale i ve skupině (např. s rodinou).
Ve skupině je možné po každé jedné kresbě posunout obrázek k sousedovi. Inspiruje to a pomáhá dalším nápadům.
Pravidla hry: - dokresli co nejvíc kruhů na papíře. Čím vším může být kruh?
              - je možné kruhy spojovat do větších kreseb (viz jízdní kolo v ukázce).
Co je potřeba:- tužka nebo tenký fix
              - papír s vytištěnými nebo obkreslenými kolečky
Čas: 1 až 30 minut

Maličkost č. 2: V obraze je možné vše

Další jednoduchá hra na nápady. Hraje se ve skupině od tří hráčů výš. Na kreslířských schopnostech hráčů nezáleží.
Co je třeba: - Tužka nebo fix
             - Papír A4 pro všechny hráče
Počet osob:  - 3 a více
Čas: - Cca 15 minut, ale je možné hrát na víc kol
Pravidla: - Každý hráč má na začátku hry tužku (fix) a papír A4. Na papír nakreslí během cca minuty cokoli a předá svůj papír s kresbou sousedovi po levici. Tento postup se opakuje, vždy nakreslit a předat sousedovi po levici. Každý tak kreslí do všech obrázků.
          - Konce hry – buď ve chvíli, kdy k hráči doputuje papír, který měl na začátku hry, nebo když dojdou nápady či místo na papíře
          - Na závěr je možné obrázky pojmenovat stejným způsobem: každý napíše jedno slovo názvu a pošle obrázek sousedovi vlevo. Ten naváže pokud možno tak, aby slova na sebe mluvnicky navazovala.

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838