Peciválek přiblížil tradice učitelům z Evropy

Tanečníci ze střezinského folklorního souboru Peciválek předvedli učitelům z evropských zemích, jak se u nás dodržují lidové zvyky a tančí lidové tance.

"V rámci programu Erasmus - dědictví kolem nás jsme byli požádáni, jestli bychom se neujali asi devíti učitelů z Polska, Německa, Bulharska a Španělska a nepředvedli jim, jak se u nás lidové zvyky dodržují. Výzvu jsme přijali moc rádi a užili si to jak děti  tak i učitelé," přiblížila projekt Eva Hysková, která Peciválek vede. Děti učitelům ukazovaly, jak se tančí při posvícení, i jak se při těchto lidových slavnostech vaří a které tradice se drží. Dokonce je vtáhly do tance a všichni dohromady si zkusili tančit Jihočeská kola z Doudlebska. "Krásné bylo, když přišla Eva Černíková a zahrála hostům na dudy, to mělo obrovský úspěch," dodala Eva Hysková.

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838