Hudební workshop: Děti se seznámily s Antonínem Dvořákem

Tentokráte již po páté v tomto školním roce vyrazili žáci a učitelé naší ZUŠ na další vzdělávací program pořádaný Českou filharmonií v Rudolfinu. Zúčastnili  se v pondělí 1. dubna 2019, není to apríl :-),  již 3. workshopu Hudebního kulinária s názvem " Dvořákovo Romanesco". Prostřednictvím různých hudebních aktivit se tak mohli děti blíže seznámit se světově proslulým českým skladatelem Antonínem Dvořákem, ať už jako milovníkem lokomotiv, nedobrovolně vyučovaným řezníkem či právě již zmiňovaným skvělým skladatelem. Iva Kulhavá, učitelka

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838