Gratulace Vandě Dršatové k přijetí na konzervatoř

Vanda Dršatová - žákyně Žofie Součkové - je přijatá na Konzervatoř J. Ježka v Praze, obor příčná flétna. Moc gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů.

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838