Další přijatí na konzervatoře. Přejeme všem, ať se jim daří

Marie Bařinová ze třídy Mikuláše Ježka byla přijata na pražskou konzervatoř - housle.
Lucie Hřibová ze třídy Lucie Houdkové byla přijata na pardubickou konzervatoř - hra na trombon.
Diana Opanasjuková ze třídy Vladimíra Šrámka byla přijata na konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze na jazzovou kytaru.

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838