Nevinní jsou nevinní - premiéra - 31.1.2017

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838