Křídla imaginace

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838