Lenka Brtníková

H
MgA. Lenka Brtníková
housle
Rozvrh hodin
Vyučované obory: hudba


Učebna: budova Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838