Koncert pro sebe (V. Esterle)

H
Hradec Králové
budova Střezina

Termín

18.12.2019
15.00

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838