Koncert nejmenších klavíristů

H
Hradec Králové
budova Střezina

Termín

13.12.2017
18.00

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838