Koncert - hoboje, zobcové flétny

H
Hradec Králové
budova Střezina

Termín

26.6.2019
17.00

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838