Koncert dechového oddělení

H
Hradec Králové
budova Střezina

Termín

30.1.2019
18.00

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838