Hudební nauka

Máme pružný systém výuky, kdy upřednostňujeme znalosti před délkou docházky a studijní plán většiny teoretických předmětů můžeme ušít na míru každému dítěti. Jedenáct učitelů s vedoucím Vojtěchem Esterlem rozhodně nepovažuje  teorii zastoupenou v různých předmětech za nepříjemnou a snaží se tento názor předat i našim žákům. Nedávnou novinkou v nabídce našich studijních zaměření je pak samostatné studium zvukové tvorby ve třídě zvukového mistra Jakuba Stratílka. 
 
 

 

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838