Flétnový koncert třídy Š. Budzáka

H
Hradec Králové
budova Střezina

Termín

20.2.2019
18.00

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838