Dům Bernardy Alby - 16.4.2019

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838