Absolvenský klavírní koncert

H
Hradec Králové
budova Střezina

Termín

29.5.2018
18.00

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838