Informace o studiu

Email Tisk PDF

Vyučuje se v budově Jesličky v Třebechovické ulici a rovněž v hlavní budově v Luční ulici. Do LDO dochází přibližně 350 žáků. Základní výuka je organizována v kolektivní formě (cca 10 žáků), některé předměty se vyučují také ve skupinách od 2 do 5 žáků. Literárně-dramatický obor provozuje svoji stálou scénu ZUŠ  Střezina s názvem Divadlo Jesličky Josefa Tejkla.

1) Přípravné studium

Kolektivní Přípravná dramatická výchova se vyučuje 2 roky 1x týdně v délce 1,5 lekce. Žáci se učí prostřednictvím dramatických her kultivovat svůj mluvní projev. Hravou formou se učí základním návykům práce v kolektivu. Informace o školném ZDE.

2) Základní studium a studium pro dospělé

Na I. stupni základního studia se vyučuje první dva roky pouze 1x týdně předmět Dramatická průprava. Od třetího ročníku přibývají v závislosti na zvoleném studijním zaměření další předměty. Informace o školném ZDE.

Studijní zaměření LDO v kolektivní a skupinové výuce pro I. a II. stupeň základního studia a studium pro dospělé:

  • Dramatická tvorba
  • Příprava ke studiu na uměleckých školách dramatického zaměření

Na II. stupni základního studia a ve studiu pro dospělé nabízíme řadu volitelných předmětů, umožňujících výběr konkrétní specializace ve výuce: Režie a dramaturgie, Základy tvůrčího psaní, Scénografie, Divadelní produkce, Dramatická výchova, Kritika a divadelní věda, Muzikálové herectví, Loutkoherectví, Individuální interpretace textu a tématu a Hudebně-hlasová průprava. Ve studiu pro dospělé je navíc vyučováno studijní zaměření Divadelní tvorba.