Se vznikem LŠU v roce 1961 byla zavedena také výuka původně literárně-recitačního oboru. Po devíti letech však byla zrušena. Pokus o její obnovení v roce 1976 skončil zakrátko opět nezdarem. Do třetice vzniká LDO v roce 1985, kdy jako učitel nastupuje Josef Tejkl. Díky jeho zatvrzelosti obor konečně začal růst a 1. září 1991 se poprvé dočkal vlastní střechy nad hlavou v druhé budově školy. Dva měsíce na to byla otevřena stálá divadelní scéna ZUŠ Střezina - Divadlo Jesličky. LDO za svou éru vypravil hezkou řádku nyní již profesionálních herců a režisérů, ale vychoval i stovky skvělých amatérů a tisíce poučených diváků. Je v podstatě jediným LDO v Čechách, který nepřehlíží žádnou věkovou skupinu obyvatelstva. Setkávají se u nás v rolích žáků doslova všechny generace, od dětí sedmiletých po věk téměř důchodový. Není nic krásnějšího, než spojit své síly ve jménu společné výpovědi na prknech, která opravdu znamenají svět.

Výuka literárně-dramatického oboru probíhá v budově Jesličky v Třebechovické ulici a také v hlavní budově v Luční ulici.