Školné

Email Tisk PDF
  1. Postup při výpočtu výše úplaty za vzdělání je stanoven vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání - § 8, odst. 1 a 2 (průměrná výše stanovených úplat u žáků přípravného a základního studia I. a II. stupně nesmí překročit 110 % skutečných průměrných nákladů na žáka v uplynulém kalendářním roce). Pro zajištění jednotného postupu při stanovení výše příspěvku ve všech ZUŠ v ČR vypracovala Asociace ZUŠ ČR se schválením MŠMT metodický návod na výpočet tohoto příspěvku.
  2. Předpis školného není  přepočtenou cenou jednotlivých vyučovacích lekcí, ale průměrným ročním příspěvkem na provozní náklady školy. Veškeré mzdové náklady na výuku v ZUŠ jsou u žáků přípravného a základního studia plně hrazeny státem.
  3. Konkrétní přehled výše školného v přípravném a základním studiu všech oborů je k dispozici ke stažení níže.

Upozornění pro plátce školného:
Od 1. července 2008 je za každou hotovostní platbu v kanceláři naší školy účtován poplatek 50 Kč. Doporučujeme proto využívat bezhotovostní platební styk.


Předpis školného 2016/2017