Informace o studiu

Email Tisk PDF

Studium v ZUŠ je podle věku rozděleno ve všech čtyřech oborech do několika období. Pro děti od 5 let nabízíme v každém oboru dvouleté přípravné studium. Následné základní studium (pro žáky od 7 let) je rozděleno do dvou stupňů - I. stupeň trvá 7 let, studium II. stupně je čtyřleté (pro žáky od 14 let). Pro zájemce od 18 let nabízíme čtyřleté studium pro dospělé, které lze po absolvování libovolně opakovat a prodlužovat. Uvedené věky žáků jsou minimální a zároveň ideální pro daný stupeň, začít se studiem se dá ale kdykoliv.