Základní umělecká škola STŘEZINA Hradec Králové

< Prosinec2018 >
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

13. 12. 2018

- v tento den se konají 4 akce
1 2 3 4
Více informací níže.

20. 1. 2021 více »

Zemětřesení, které na konci loňského roku (29.12.2020) zdevastovalo část Chrovatska, se dotklo i hradecké Základní umělecké školy Střezina. V nejpostiženější oblasti kolem města Sisak mají totiž učitelé školy své moc dobré kamarády. Přímo v Sisaku se nachází partnerská škola Glazbena škola Fr. Lhotke, kterou střezinské výpravy několikrát navštívily. Nádherná budova školy, která je stará 140 let, utrpěla zemětřesením značné škody, naštěstí nikdo nebyl zraněn.

5. 1. 2021 více »

Občas se setkáváme s dotazy na vliv doby Covidové na výši školného. K tomu uvádíme následující informace: Školné (úplata ze vzdělávání) je roční příspěvek na provozní náklady školy (energie, topení, voda, opravy …). Škola hradí provozní náklady bez ohledu na to, zda probíhá prezenční nebo distanční výuka (až na výjimky i v době distanční výuky pracují učitelé v budovách školy). Platy učitelů jsou v plné míře hrazeny z MŠMT (na rozdíl od různých kroužků při ZŠ nebo v DDM, kde je většinou úplata vybírána právě na platy lektorů). ZUŠ poskytuje základy uměleckého vzdělávání a na rozdíl od kroužků se vyznačuje systematickým a dlouhodobým studiem na základě Rámcového vzdělávacího plánu, který stanovilo MŠMT. Nakládání se školným (i ostatní činnost školy) se řídí Vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.   ZUŠ Střezina v době pandemie poskytuje v maximální možné míře distanční výuku. Podle dále uvedeného metodického pokynu MŠMT tedy školné nelze z tohoto důvodu vracet ani nijak snižovat. Jedinou možností, jak neplatit školné na další pololetí, je písemné odhlášení z výuky (aktuálně k 1.2.2021). Žák, který ukončí výuku, se samozřejmě může na další školní rok případně přihlásit znovu. Musí však projít přijímacím řízením a na přijetí ke studiu mají pak vliv i další faktory (především aktuální věk dětí). Pandemie zasáhla všechny typy škol. Pevně věříme, že společně můžeme její úskalí překonat.

4. 1. 2021 více »

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838