Z historie školy

Email Tisk PDF


HLAVNÍ MEZNÍKY

1953 - založení Městské hudební školy Hradci Králové
1961 - vznik Lidové školy umění (LŠU)
1976 - rozdělení školy na dvě samostatné LŠU - Maxima Gorkého a Na Střezině
1990 - změna názvu na Základní uměleckou školu Na Střezině
1994 - škola získala právní subjektivitu
2010 - od 1. 11. škola získala oprávnění používat nový název ZUŠ STŘEZINA, HRADEC KRÁLOVÉ, NA STŘEZINĚ 1042
2013 - od 1. 9. se hlavní budovou ZUŠ stala bývalá ZŠ Jih na adrese Luční 838 a následně od 1. 10. došlo ke změně názvu školy na ZUŠ STŘEZINA, HRADEC KRÁLOVÉ, LUČNÍ 838

POBOČKY

1961 - Třebechovice pod Orebem (osamostatnila se v roce 1972)
1970 - Smiřice (od roku 1976 patřila k LŠU Maxima Gorkého a v roce 1982 se osamostatnila)

BUDOVY

Od roku 1961 sídlila LŠU v budově v Dukelské ulici č. 6. (nyní zde stojí OD Tesco). Zde probíhala většina výuky, částečně se vyučovalo také v pronajatých učebnách některých základních škol.

V roce 1973 škola získala vlastní učebnu pro výuku tanečního oboru v Mýtské ulici.

V červnu 1975 skončila výuka v původní budově v Dukelské ulici, která musela ustoupit stavbě obchodního domu. V září 1975 se škola stěhovala do přidělených učeben v Základní devítileté škole Maxima Gorkého, z prostorových důvodů probíhá výuka i na některých dalších ZDŠ.

Po rozdělení roku 1976 vznikly dvě LŠU - v ulici Maxima Gorkého a Na Střezině, kde se vyučuje hudební a výtvarný obor, výuka tanečního oboru opět probíhá v pronajaté učebně základní školy.

V roce 1991 škola získala pro nehudební obory budovu bývalých městských jeslí, dnes nazývanou podle původního účelu "Jesličky". Tento název používá od té doby také ochotnický divadelní soubor, který při LDO působí (dříve "Obsazeno"). V budově Na Střezině zůstali nadále už jen hudebníci. V roce 1993 prošla budova Jesličky zásadní rekonstrukcí, při které byla přistavěna část s divadelním pódiem a dílnami pro VO.

V roce 1996 škola získala do trvalého pronájmu od Fondu dětí a mládeže Praha budovu bývalého Klubu mládeže "Trojka" pro výuku tanečního oboru. V budově Jesličky se od toho roku vyučoval pouze LDO a VO. Budova Na Střezině prošla od roku 1990 celou řadou rekonstrukcí, oprav a úprav, z nichž nejdůležitější bylo v roce 1997 otevření nového koncertního sálu, vybudovaného z půdních prostor.

Od září 2006 probíhá většina výuky TO v nových tanečních sálech v prostorách ZŠ Jih v Luční ulici. V budově "Trojka" nadále působí stepaři a folklórní soubor Červánek.

Od školního roku 2008/2009 se Taneční obor definitivně sestěhoval do ZŠ Jih, kde se pod jednou střechou nachází všech pět tanečních sálů. Každoročně zabírá naše ZUŠ stále více uvolněných prostor po původní ZŠ Jih. V letošním školním roce probíhá výuka TO již v šesti tanečních sálech.

Od začátku školního roku 2012/2013 dostala ZUŠ do užívání celý areál původní ZŠ Jih. Do zatím stále provizorních prostor se nastěhovala polovina hudebního oboru, tři učebny LDO a od pololetí také celý výtvarný obor. V červnu 2013 konečně začaly práce na celkovém projektu přestavby původní ZŠ pro potřeby ZUŠ Střezina.

OBORY

Hudební obor - vyučoval se od roku 1953 nepřetržitě dodnes.
Literárně-dramatický obor se začal vyučovat v letech 1961-1970, pak krátce v letech 1974-1975 a 1976-1978, od roku 1985 se vyučuje trvale až dosud.
Taneční obor - vyučoval se od roku 1961, po rozdělení školy jeho výuka Na Střezině skončila v roce 1979. Opět pak byla obnovena roku 1985 a trvá dosud.
Výtvarný obor - vyučoval se od roku 1961 nepřetržitě dodnes.

SOUTĚŽE A ÚSPĚCHY

Od počátku existence školy se žáci pravidelně zúčastňují soutěží pro žáky ZUŠ i dalších soutěží regionálních, národních i mezinárodních (např. Kocianova houslová v Ústí nad Orlicí, Heranova violoncellová v Ústí nad Orlicí, Virtuosi per Pianoforte v Ústí nad Labem).

Některé soutěže škola také sama zajišťovala organizačně, jako například Smetanovskou klavírní soutěž pro žáky LŠU, v posledních letech regionální kola soutěže Pískání pro zdraví a od roku 1997 vyhlašuje a organizuje soutěž kytarové komorní hry Hradecké Guittareando.

Každoročně odcházejí nejlepší žáci dále studovat na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením. K nejznámějším absolventům patří např. houslista Jaroslav Svěcený.

ŘEDITELÉ

1953-1982 - Vladimír Kubišta (od roku 1976 ředitelem LŠU Na Střezině)
1982-1990 - Věra Portyková
od roku 1990 - Karel Šust

ZÁSTUPCI ŘEDITELE

1963-1981 - Blanka Hübnerová
1973-1976 - Vladimír Kebza (od roku 1976 ředitelem LŠU Maxima Gorkého)
1981-1984 - Eva Špriňarová
1984-1989 - Jiří Kašpar
1989-1990 - Pavel Kupčák a Josef Zach
1990-1999 - Šimon Budzák (pro hudební obor)
1990-1993 - Eva Diblíková (pro nehudební obory)
1993-1999 - Josef Tejkl (pro nehudební obory)
1999-2005 - Josef Tejkl (pro literárně-dramatický obor)
1999-2005 - Milada Harvilková (pro výtvarný obor)
1999-2005 - Petra Šustová (pro taneční obor)
1999-2009 - Miroslav Štolfa (pro hudební obor)
od roku 2005 - Jana Portyková (pro nehudební obory)
od roku 2009 - Radek Škeřík (pro hudební obor)

POČTY UČITELŮ

1953 - 7 interních
1961 - 14 interních, 4 externí
1971 - 30 interních, 1 externí
1975 - 30 interních, 8 externích (před rozdělením školy)
1976 - 20 interních, 5 externích (po rozdělení)
1986 - 29 interních, 10 externích
1990 - 36 interních, 16 externích
1999 - 54 interních, 29 externích
2007 - 52 interních, 20 externích
2009 - 53 interních, 18 externích
2012 - 55 interních, 20 externích

POČTY ŽÁKŮ

1953 - 230
1961 - 455
1971 - 743
1975 - 879 (před rozdělením)
1976 - 564 (po rozdělení)
1986 - 729
1990 - 1 040
1999 - 1 825
2007 - 1 760
2009 - 1 911
2012 - 2 006