Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu - PC sestava pro ZUŠ Střezina - 10ks

Všechny potřebné informace najdete v přílohách.