Simona Valentová

H
Simona Valentová ,Dis.
Klávesové nástroje v populární hudbě
Rozvrh hodin neuveden
Vyučované obory: hudba


O mně:

Od čtyř let jsem navštěvovala Základní školu Otakara Vondrovice Poděbrady na pobočce v Městci Králové, kde jsem začala hrou na klavír pod vedením p. učitelky Evy Hradecké. Od roku 2013 jsem ke klavíru začala studovat sólový zpěv na ZUŠ v Poděbradech u p.učitelky Petry Musilové, DiS., ta mě dovedla až k přijímací zkouškám na Konzervatoř Jana Deyla v Praze, kde jsem od září 2015 začala studovat obor klasický zpěv pod vedením MgA. Barbory Klozové-Velehradské. Zúčastnila jsem se na několik pěveckých soutěžích a absolvovala jsem mistrovské pěvecké kurzy Antonia Carangela v Karlových Varech. Během mých studií jsem pracovala jako učitelka klavíru v DDM Jižní Město v Praze a suplovala hodiny sólového zpěvu na Základní umělecké škole Jižní Město v Praze. V červnu 2021 jsem úspěšně dokončila studium na této konzervatoři s titulem DiS.
Od září 2021 pokračuji studiem na Univerzitě v Hradci Králové, obor sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání a vyučuji na Základní umělecké škole Střezina klávesy.

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838