Šimon Budzák

H
Šimon Budzák
příčná flétna, zobcová flétna
Rozvrh hodin
Vyučované obory: hudba
495 402 063

Učebna: budova Střezina
O mně:

Vystudoval jsem konzervatoř s aprobací příčná flétna a akordeon. Od roku 1979 jsem začal vyučovat v LŠU Čerčany u Prahy, od roku 1985 v LŠU Jaroměř. V roce 1989 jsem nastoupil do ZUŠ Na Střezině v Hradci Králové, kde vyučuji hru na příčnou flétnu, zobcovou flétnu a komorní hru. Žáci často vystupují na školních koncertech, ale i mimo ZUŠ. Účastní se soutěží jak v sólové i v komorní hře, kde se umisťují často na předních místech. V současné době pracují ve třídě tři tria příčných fléten a duo, příležitostně i dua a tria zobcových fléten. Seskupení komorních souborů se podle potřeby mění v septeto, okteto atd.

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838