Pavel Linha

HT
Mgr. Pavel Linha ,Dis.
zobcová flétna, klarinet, korepetice na TO
Rozvrh hodin
Vyučované obory: hudba, tanec
495 279 613

Učebna: budova Střezina
O mně:

Na zdejší škole působím od září 2011 jako korepetitor v Tanečním oboru a učitel zobcové flétny a klarinetu. Předtím jsem působil 6 let na ZUŠ v Třebechovicích p. O., rok na Musikschulle mit dem Paukenschlag Dresden, a 6 let jako ředitel ZUŠ F. A. Šporka v Jaroměři. Během jednoletého pobytu v Drážďanech jsem získal zkušenosti s realizací mezinárodních projektů a do jejich organizace v České republice jsem se vrhnul po svém návratu. Židovská hudba a my? (2004) - projekt byl zaměřen na židovskou kulturu a byl vybrán Českou národní agenturou Mládež a Německou národní agenturou Jugend jako nejúspěšnější česko-německý projekt v oblasti neformálního vzdělávání a prezentován v listopadu 2004 na semináři o příhraniční spolupráci v Drážďanech. Projekt byl dále v roce 2005 vyhodnocen jako nejlepší projekt neformálního vzdělávání. The Open Air Gallery (2004) - mezinárodní výměna mládeže pro 36 účastníků z České republiky, Litvy, Francie a SRN, kteří společně připravili výstavu fotografií. České stopy v Německu a německé v Čechách (2005) - projekt se věnoval působení českých hudebníků v Německu a německých v Čechách. Extrém (2005) - projekt zaměřený na prolínání různých hudebních žánrů a poznávání kultury Evropy a dalších kontinentů světa. Fotografie z tohoto projektu získaly 1. cenu v soutěži „Ze života projektu očima účastníků“. Soutěž pořádala Evropská komise ve všech státech EU v rámci akce Youth Week. Dva světy – svět slyšících a neslyšících (2006) Tato výměna přiblížila svět neslyšících slyšícím účastníkům. Kulturní mosty - Barbara Celjská (2008) - ke každodenním aktivitám patřil hodinový kurz znakového jazyka, který připravovali neslyšící účastníci akce. Brundibár – neobyčejný příběh (2009) - mezinárodní projekt studentů z Litvy, Německa, Slovinska a České republiky, kteří pod vedením zkušených lektorů připravili provedení dětské opery Brundibár Hanse Krásy. Během 10-ti dnů jsme pracovali s tématy rasismus, xenofobie a Židovská kultura. Projekt spojil práci 20-ti členného přípravného týmu a získal cenu za mimořádný přínos od Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém. Zároveň se probojoval do celoevropského finále soutěže „arts4all“ v Dortmundu.

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838