Martin Pecháček,

H
Bc. Martin Pecháček, DiS.
klávesové nástroje v pop. hudbě
Rozvrh hodin
Vyučované obory: hudba


Učebna: budova Jih
O mně:

Hudba mne uchvátila už v dětství. Doma jsme hodně zpívali, maminka mi hrála na klavír - a to zřejmě rozhodlo. Od sedmi let jsem se vzdělával na ZUŠ v Chrasti pod vedením Markéty Váňové a Milady Reiprichové. V roce 2005 jsem obdržel čestné uznání v celostátním kole soutěže ZUŠ ve hře na klavír za přednes skladeb J.S. Bacha, F. Chopina a V. Lejska. V Chrasti jsem se také učil hře na klarinet a saxofon, hrál v komorním souboru a tanečním orchestru, který vedl Tomáš Židek.

Po maturitě na Gymnáziu v Hlinsku jsem vystudoval hudební vědu na Masarykově univerzitě v Brně (2013) a absolvoval dvousemestrální stáž v zahraničí. Ve finských Helsinkách jsem se kromě teoretické hudební vědy zabýval především studiem a přednesem klavírního díla Leoše Janáčka.

Od finského pobytu se také datuje má láska k varhanám, které jsem později vystudoval na pardubické konzervatoři u Václava Uhlíře (2016).

V mém životě se takzvaně klasická hudba a hudba populární vždy prolínaly. Jako malý jsem hobloval gramofonové desky Petra Skoumala, swingem a jazzem jsem se “nakazil” už v tanečním orchestru T. Židka, v pubertě přišel zájem o hip hop a intenzívní skládání této hudby na počítači.

Jako pianista jsem vystřídal několik jazzových uskupení ve východních Čechách.

V současné době se zabývám pedagogickou činností a koncertováním (varhany - převážně barokní hudba, klavír a klávesy - klasická hudba, blues, swing, jazz, funk, latinskoamerická hudba).

 

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838